Teamudvikling

Vi kan støtte ledelse og/eller HR-afdeling i arbejdet med teamudvikling.

Vi kommer med oplæg til udviklingsforløb, og vi kan stå for den praktiske gennemførelse.
Vi arbejder altid med teamudvikling ud fra en fælles strategisk målsætning, der er fastlagt sammen med virksomheden. Med andre ord: ’Vi laver ikke teambuilding-øvelser for teamets skyld – men for virksomheden!’.

 

Teamwork concept with business people Free Photo

 

For os er samarbejdet vigtigt mellem medarbejderne, og nøglen til et godt samarbejde er fokus på vores fælles mål. Alle medarbejdere har et ønske om at opnå virksomhedens mål, som går ud på, at vi ønsker en øget tilfredsheden hos vores kunder og kandidater.

Processen til målet gennemføres ved god kommunikation, tillid, og den strategiske planlægning.
Det er videnskabeligt bevist, at teamets samarbejdsevner øger ved disse tre faktorer.

  • Fælles mål påvirker motivationen og stemningen på en arbejdsplads. Uden et fælles mål vil medarbejderne ikke vide, hvad de stræber efter, og hvilken retning de skal vælge.
  • God kommunikation fører til gode resultater ved rekrutteringsprocessen. Her vil man undgå små fejl som misforståelser, konflikter og frustrationer blandt medarbejderne. En god kommunikation er at dele informationerne klart og præcist. Yderligere bør der være forventningsafstemninger og klare budskaber i virksomheden.
  • Tillid gør processen nemmere, da man som medarbejder stoler på, at ens kolleger gør arbejdet rigtigt. Dette hænger meget sammen med forventningsafstemningen, hvor man drøfter arbejdsopgaverne mellem medarbejdere.
  • Den strategiske planlægning er den konkrete vejledning til medarbejderne. Planlægningen giver et godt indblik i, hvordan konsulenterne opnår fælles målet.