Vi håndterer stillingsopslag, ansøgninger og kandidatsvar

PersonaleBørsen e-rekruttering er et attraktivt alternativ til virksomheder og organisationer med løbende rekrutteringsbehov.

Vi kan håndtere og administrere rekrutteringen af flere medarbejdere. Ved hjælp af vores webbaserede rekrutteringsløsning kan vi både annoncere ledige stillinger – eventuelt integreret på jeres egen hjemmeside – og hurtigt behandle indkomne ansøgninger.
For jer betyder det frigørelse af interne ressourcer, større overblik og ingen papirbaserede arbejdsgange. Og alle kandidater behandles professionelt.

Systemet sikrer en hurtig, professionel og strømlinet rekrutteringsproces – og en ensartet behandling af alle ansøgere.

PersonaleBørsen e-rekruttering er et attraktivt alternativ til virksomheder med et løbende rekrutteringsbehov og som ikke ønsker at etablere eller udvide egne HR-funktioner.

Outsourcing – Rekruttering

Vi tilbyder en full-scale outsourcing af jeres HR-opgaver. Fra håndtering og administration af stillingsopslag til udvikling og fastholdelse af medarbejdere.

Ved at outsource virksomhedens HR-opgaver frigør I interne ressourcer og får samtidig tilført kompetencer, målrettet og tilpasset jeres behov.

Vi har investeret i effektive systemer, der sætter os i stand til at servicere vores kunder og prissætte de administrative ydelser inden for rammer, der gør outsourcing til en attraktiv model for mange mellemstore virksomheder.

Fordele ved eRekruttering

Der er flere fordele ved at benytte sig af PersonaleBørsen eRekruttering:

• Nem og hurtig annoncering
• Overblik over kandidater og kompetencer
• Positiv branding
• Professionel og kompetent behandling af kandidater
• Hurtigere rekrutteringsproces
• Frigjorte interne ressourcer og tid
• Ingen papirbaserede og ressourcekrævende arbejdsgange
• Ingen arkivering
• Effektivisering, professionalisering og standardisering af rekrutteringsprocessen

Kontakt en af vores konsulenter, hvis du vil høre mere om mulighederne for at outsource rekrutteringsprocessen.